Základní škola Polná

Škola pro všechny

Ikona menuMENU

Informace k zahájení školního roku

MŠMT vydalo 18. srpna 2020 materiál s názvem „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ (ke stažení zde). Zde jsou uvedena doporučení pro ředitele škol k organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021. Manuál je třeba adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy.

Nejdůležitějším pravidlem však zůstává přísné dodržování zásad a pravidel osobní i provozní hygieny stanovených ministerstvem zdravotnictví, popř. krajskými hygienickými stanicemi.

Z těchto zásad vyplývá, že:

 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 • Distanční vzdělávání - distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví Krajská hygienická stanice, jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Distanční forma vzdělávání je pro žáky povinná.

Z těchto zásad tedy vyplývá, že na Základní škole Polná začne školní rok 1. září 2020 běžným způsobem, tj. prezenční formou. Jedinou změnou bude, že neproběhne slavnostní zahájení školního roku v sále polenského zámku, ale žáci školní rok zahájí se svými třídními učiteli ve třídách v 7,50 hodin.

První třídy zahájí školní rok v 8,15 hodin na budově v Komenského ulici. Do budovy budou výjimečně tento den vstupovat hlavním vchodem. Dospělý doprovod může vstoupit pouze s rouškou.

Další zásadou bude přísné dodržování osobní hygieny žáků a všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

Vás rodiče žádáme o každodenní kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Při jakékoli pochybnosti děti do školy neposílejte.

Vážení rodiče tento školní rok bude pro nás učitele, žáky i pro vás velmi náročný, ale věříme, že díky zodpovědnosti a ohleduplnosti každého jedince jej všichni ve zdraví společně zvládneme.

Zdeněk Dvořák, ředitel školy


Přidáno 25. 8. 2020, autor: Zbyněk Wasserbauer

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon:
  • 567 212 404
 • E-mail: zakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118 Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223

Školní jídelna 567 212 244ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044