Základní škola Polná

Škola pro všechny

Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná

NÁZEV PROJEKTU:  Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná

ČÍSLO PROJEKTU:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011132

ŽADATEL:                    Základní škola Polná, okres Jihlava, Poděbradova 79, 588 13, Polná, IČ 48461539

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

         Cílem projektu je modernizace odborné učebny fyziky pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a příroda a klíčové kompetence IROP Přírodní vědy, prostřednictvím stavebních úprav, vybavením daných prostor odpovídajícím moderním nábytkem a ICT technikou. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti, jež spočívá ve stavebních úpravách prostor školy pro vznik bezbariérového WC, k němu navazující chodby, a v pořízení schodolezu. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků naší školy se zaměřením na předmět fyziky, spadající do kategorie přírodních věd, které však nelze rozvíjet v učebně, která k tomu nemá vhodné předpoklady. Jde především o zvýšení funkčního a estetického zázemí odborné učebny. Tyto cíle povedou u žáků naší školy ke zvýšení zájmu o předmět fyzika, spadající do oblasti přírodních věd, zlepší se jejich kompetence v oblastech poznávání fyzikálních jevů, zkoumání přírodních procesů, zlepší se vztah žáků k technice a k vědě, a dále se naučí v rámci projektových dnů či při fyzikálních pokusech, měřeních, experimentech a výzkumech plánovat, spolupracovat, komunikovat v kolektivu a celkově se posílí jejich vztah k technice, vědě a přírodním vědám. To vše bude mít pozitivní vliv na rozvoj osobností žáků.

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 2.324.589,63- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.899.999,64- Kč


Přidáno 6. 8. 2020, autor: Zdeněk Dvořák

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon
  • 567 212 404
  • 567 212 405
 • Mobil
  • 601 560 677
  • 702 150 686
 • E-mailzakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223
 • Mobil 702 151 685

Školní jídelna 567 212 244 Mobil 702 150 684

ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044

Mobil:

 • 722 317 579
 • 727 892 857
 • 602 886 572