Základní škola Polná

Škola pro všechny

Ikona menuMENU

Testování žáků školy

Vážení rodiče,

předkládáme vám dokument, který nastiňuje postup při testování dětí na naší škole. Jsme si vědomi, že se jedná o záležitost, která vyvolává u některých z vás negativní reakce. Nicméně vedení školy a její zaměstnanci musí nařízení MŠMT a MZ ČR respektovat.

Postup testování

První testování žáků proběhne v pondělí ihned po příchodu do školy. Žáci dostanou ve třídě testovací balíček, paní učitelky si s nimi popovídají, pomohou jim s otevřením testů a s přípravou na samotné testování. Ukáží, jak testy fungují a žáci si poté sami provedou stěr z kraje nosu. Další test bude prováděn vždy ve čtvrtek stejným způsobem. Pokud žák navštěvuje ranní družinu, budou se testy provádět za pomocí vychovatelek tam, poté už žák nebude ve škole znovu testován.

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
  Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák, pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.V ranní školní družině se budou provádět testy za pomocí vychovatelek.

 • Bez testu nebude možná přítomnost žáka na prezenční výuce. Jestliže vyjde pozitivní test u žáka na začátku týdne, žák se výuky nezúčastní a bude poslán na ověřovací test. Ostatní žáci budou moci zůstat ve škole. Pokud žákovi vyjde pozitivní test ve čtvrtek, bude muset také na ověřovací test a izolování budou i ostatní žáci. Aby byly výsledky testování spolehlivé, ministerstvo nepřistoupilo na variantu domácího testování. Jiné testy, než obdržela škola, nebudou povoleny (Singclean, Testovací sada Covid-19 SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku).
  Situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni.
  V případě testování žáků 1. - 3. ročníku ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce. Nikoli ve třídě, ale v sektoru k tomu určeném (v přízemí školy). Prosíme, aby tito žáci se zákonným zástupcem počkali v pondělí a ve čtvrtek chvíli před školou. Jakmile ostatní žáci odejdou do tříd, budeme se jim věnovat. Situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni.

 • V případě testování žáků 1. - 3. ročníku ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce. Nikoli ve třídě, ale v sektoru k tomu určeném (v přízemí školy). Prosíme, aby tito žáci se zákonným zástupcem počkali v pondělí a ve čtvrtek chvíli před školou. Jakmile ostatní žáci odejdou do tříd, budeme se jim věnovat.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří mají negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Výsledky testů je třeba doložit.
  Testovat se nemusí také žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
  Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • V případě pozitivního testu u žáka škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si pro dítě bez prodlení přišli. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Pravidla, která zůstávají v platnosti:

 • nošení roušek povinné (raději více v igelitovém sáčku)
 • mytí a dezinfekce rukou
 • větrání všech prostor
 • homogenní skupiny

Ošetřovné:

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Instruktážní videa:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=78s

https://www.youtube.com/watch?v=E3gOFQAkjjw

Dokument obsahuje nejdůležitější body, které se týkají metodiky testování žáků školy od 12. 4. 2021. Celý text metodiky si můžete stáhnout zde.

Zároveň si zde můžete stáhnout leták pro rodiče ZDE a leták pro žáky ZDE.

S pozdravem Zdeněk Dvořák

 

 


Přidáno 9. 4. 2021, autor: Zbyněk Wasserbauer

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon:
  • 567 212 404
 • E-mail: zakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118 Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223

Školní jídelna 567 212 244ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044