Základní škola Polná

Škola pro všechny

Výchovný poradce

zajišťuje Mgr. Jarmila Kalábková

 • E-mail: jarmila.kalabkova@zs-polna.cz
 • Mobil: 727 954 147

Konzultační hodiny:

Poradenské služby pro rodiče jsou zajišťovány

 • pravidelně každé úterý: 14:00 – 15:30
 • v případě potřeby i v jiném předem dohodnutém termínu (žádost rodičů)

Poradenské služby pro žáky k volbě povolání

 • pravidelně každý pátek: 7:15 – 7:45
 • v případě potřeby i v jiném předem dohodnutém termínu

 Hlavní činnosti výchovného poradce:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu jejich vzdělávání na základní škole
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu jejich vzdělávání na základní škole
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží (školní selhání), rizikového chování (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • péče o integrované žáky se SVP a ostatní žáky s poruchami učení, nadané žáky a cizince
 • u složitějších případů (např. u žáků zdravotně či sociálně handicapovaných, cizinců, u žáků talentovaných, u žáků s výchovnými či výukovými obtížemi apod.) zprostředkování žákům a jejich rodičům pomoc poradny, shromažďování informací o možnostech dalšího studia a praxe a jejich poskytování individuálními i skupinovými formami žákům, jejich rodičům a učitelům školy, spolupráce s informačním poradenským střediskem úřadu práce
 • metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností

V oblasti kariérového poradenství:

 • výchova k volbě povolání (předmět pracovní činnosti – Svět práce – výchova k volbě povolání)
 • poradenská činnost při výběru střední školy v posledním ročníku ZŠ, popř. při přechodu na víceleté gymnázium či konzervatoř

VP úzce spolupracuje s poradenskými institucemi (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), vedením školy, třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, asistenty pedagoga, dyslektickými asistenty a dalšími pracovníky školy, ale také s rodiči.

Specifické vývojové poruchy učení

Optimální přípravenost pro školní docházku

Informace k přijímacímu řízení

 


Přidáno 28. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon:
  • 567 212 404
 • E-mail: zakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118 Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223

Školní jídelna 567 212 244ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044