Základní škola Polná

Škola pro všechny

Základní informace

Jsme jedinou základní školou v pětitisícovém městečku na Českomoravské vysočině v kraji Vysočina.

Ke dni 2. 9. 2020 má naše škola 590 žáků ve 27 třídách, včetně jedné speciální třídy, pět oddělení školní družiny a jeden školní klub.

Na škole působí 40 pedagogů, 3 asistenti pedagoga, 5 vychovatelek a 9 provozních pracovníků.

Výuka

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“.

Upravený školní vzdělávací program nabízí výuku čtyř cizích jazyků:
Anglický jazyk – od 3. ročníku – jako jazyk povinný

Jako druhý cizí jazyk škola nabízí svým žákům:
Německý jazyk 
Francouzský jazyk
Ruský jazyk


Kromě oblasti jazykové je nabídka orientována na rozvoj přírodovědných dovedností a tvořivých činností žáků. Zájemcům o přírodovědné předměty nabízíme zajímavou práci na projektech v Klubu Pampeliška s bohatou účastí na přehlídkách a soutěžích.

Ve speciální třídě se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením i žáci, kteří potřebují menší kolektiv a výraznější pomoc a péči speciálního pedagoga. V letošním roce třídu navštěvuje 9 žáků z 1., 4., 5., 8., 9. ročníku. Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

Počítačové učebny umožňují podporu výuky matematiky i dalších předmětů na počítačích s připojením na Internet a multimediální techniku.  Výuka tělesné výchovy probíhá v prostorách vlastní tělocvičny.

Aktivně pracuje školní sportovní klub. Především jeho členové reprezentují úspěšně naši školu a město ve sportovních soutěžích.

Naši žáci se už pravidelně umisťují v soutěžích a olympiádách MŠMT na předních místech.

O mladší žáky je odpoledne dobře postaráno v moderních prostorách školní družiny.

Na velmi dobré úrovni pracují pěvecké kroužky, přírodovědné kluby i kroužky s dyslektickou a logopedickou péčí o žáky.

Tradicí se staly projektové „Dny školy“ na 1. stupni a ,,Projektový půl týden" pro žáky 2. stupně, které velmi dobře doplňují výuku praktickými činnostmi podle zájmu žáků.

 

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Dvořák
Zástupci ředitele PhDr. Marie Pospíšilová
Mgr. Dana Močubová 
Výchovný poradce Mgr. Jarmila Kalábková 
Metodik prevence Mgr. Dagmar Bruknarová
Metodik environmentální výchovy a osvěty Mgr. Martin Lexa PhD 
Koordinátor Žákovské rady Mgr. Eva Kratochvílová
Vedoucí školní jídelny Marie Heilandová
Vedoucí vychovatelka školní družiny Alena Vlachová
   

 


Přidáno 28. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
 • Podpořil Kraj Vysočina
 • Podpořil Kraj Vysočina
Ikona kontaktKontakt

Poděbradova 79 Polná 588 13

 • Telefon
  • 567 212 404
  • 567 212 405
 • Mobil
  • 601 560 677
  • 702 150 686
 • E-mailzakladni.skola@polna.cz
 • ID datové schránky: vpvp9iz
 • IČ: 48461539 
 • ČÚ: 792903514/0600

Komenského 118Polná 588 13

 • Telefon 567 212 223
 • Mobil 702 151 685

Školní jídelna 567 212 244 Mobil 702 150 684

ČÚ: 10006-792903514/0600

Školní družina Alena Vlachová Tel. 567 222 044

Mobil:

 • 722 317 579
 • 727 892 857
 • 602 886 572